Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Koninklijke Douwe Egberts B.V., gevestigd op Vleutensevaart 35, 3532 AD te Utrecht. Nummer KvK: 30042333 Statutair gevestigd te Joure,
en het Oranje Fonds, gevestigd op Maliebaan 18, 3581 CP Utrecht. Nummer KvK: 41151564 statutair gevestigd te Utrecht.

Toegang tot en gebruik van de Burendag Website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Door contact te leggen en te behouden met de Burendag Website stem je in met deze voorwaarden.
Douwe Egberts en Senseo zijn geregistreerde merknamen van Koninklijke Douwe Egberts B.V gevestigd en kantoorhoudende in Utrecht.

De Burendag Website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Koninklijke Douwe Egberts B.V en haar dochterondernemingen en diensten en producten (zoals Douwe Egberts) (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie") en het Oranje Fonds worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Burendag Website bekende gegevens.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds kunnen echter niet instaan, en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kunnen Douwe Egberts en het Oranje Fonds instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds kunnen eveneens niet garanderen dat de Burendag Website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen en aanvaarden hier geen aansprakelijkheid voor.

Douwe Egberts en het Oranje Fonds behouden zich het recht voor om de Burendag Website ten alle tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Douwe Egberts en het Oranje Fonds sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen met en gebruiken van de Burendag Website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Burendag Website.

Ook sluiten Douwe Egberts en het Oranje Fonds elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schadelijke gevolgen die voortkomen uit het niet of slechts deels naleven van de corona richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Links

De Burendag Website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kunnen Douwe Egberts en het Oranje Fonds evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. 'cookies' en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectueel eigendom

Douwe Egberts en het Oranje Fonds of haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Privacy bescherming

Douwe Egberts en het Oranje Fonds respecteren jouw privacy en zullen er voor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar: https://www.oranjefonds.nl/privacy

Toepasselijk Recht

De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de Privacy Bescherming is van toepassing. Ook overigens is Nederlands recht van toepassing op de Burendag Website. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht. De registratie is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag.

Douwe Egberts Nederland B.V.
Postbus 2
3500 CA Utrecht
E-mail: info@de.nl
Nummer KvK: 30042333 Statutair gevestigd te Joure

Oranje Fonds
Maliebaan 18
3581 CP Utrecht
E-mail: info@oranjefonds.nl
Nummer KvK: 41151564 statutair gevestigd te Utrecht